دانلود مقالات

شبیه سازی پارامتریک صفحات فتولتائیک به عنوان سایه بان متحرک
نام مقاله: شبیه سازی پارامتریک صفحات فتولتائیک به عنوان سایه بان متحرک
دسته بندی: شبیه سازی

Parametric analysis and systems design of dynamic photovoltaic shading modules

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.