بلاگ

انواع کلی نماهای دو پوسته - (Double Skin Facade (DSF

انواع کلی نماهای دو پوسته - (Double Skin Facade (DSF

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

- نمای Second-Skin : این نوع نمای دو پوسته با اضافه کردن یک پوسته دوم شیشه ای به روی کل سطح خارجی ساختمان بوجود می آید. از مزیتهای این نوع نما سادگی به لحاظ فنی و ساختاری میبباشد و قسمتهای متحرك زیادی در پوسته خارجی را شامل نمیشود تا .....

توصیه هایی در خصوص تأمین آسایش حرارتی

توصیه هایی در خصوص تأمین آسایش حرارتی

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

- رطوبت نسبی ایده آل داخل فضا بین 40 تا 65 درصد می باشد، که بیشتر از 70 درصد موجب افزایش احتمال وقوع پدیده نم زدگی و رشد قارچ بر روی سطوح سرد می شود و در نتیجه باعث آسیب سلامت کاربر از جمله آسم و آلرژی - گرمای .....

 معنای Irradiation و  Radiation

معنای Irradiation و Radiation

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

عبارت Irradiation: به مفهوم كل انرژي تابشي خورشيد به سطح زمين عبارت Radiation: آن بخش از انرژي خورشيد كه به صورت مستقيم نه غير مستقيم به سطح زمين تابيده مي شود. **بر خلاف تصور عامه كه فكر مي كنند، زماني كه خورشيد در آسمان نباشد و هوا ابري باشد امكان استفاده .....

حوه انتقال حرارت از ساختمان با توجه به موقعیت قرار گیری ساختمان نسبت به زمین

حوه انتقال حرارت از ساختمان با توجه به موقعیت قرار گیری ساختمان نسبت به زمین

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

در شکل زیر، نحوه انتقال حرارت از ساختمان با توجه به موقعیت قرار گیری ساختمان نسبت به زمین قرار گرفته است. (الف) کف بالاتر از سطح زمین (ب) کف روي سطح زمین (ج) کف پایین تر از سطح زمین (در عمق بین 0 تا 2.5) (د) کف پایین تر از سطح زمین (در عمق .....

محاسبه آب گرم مصرفی و حجم منبع ذخیره

محاسبه آب گرم مصرفی و حجم منبع ذخیره

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

در شکل زیر حداکثر آب گرم مصرفی و همچنین حجم منبع ذخیره برای کاربری های مختلف ساختمان قرار گرفته است. میزان آب گرم مصرفی بر اساس تجهیزات مصرف کننده و تعداد کاربر قابل محاسبه می باشد.

تعاریف بار حرارتی و بار برودتی

تعاریف بار حرارتی و بار برودتی

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

بار حرارتی: مقدار گرمایی است که ساختمان در فصل زمستان در واحد زمان (یک ساعت) از دست می دهد. اتلافات حرارتی از 3 طریق اتفاق می افتد: 1) انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان 2) نفوذ هوا به ساختمان 3) حرارت لازم براي رطوبت زنی هواي ورودي بار برودتی: مقدار گرمایی است که ساختمان در فصل .....

 پدیده نم زدگی و عوامل آن

پدیده نم زدگی و عوامل آن

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

وقتی که دمای سطح داخلی جداره های ساختمان پایینتر از دمای نقطه شبنم داخل فضا باشد، رطوبت موجود در فضا بر روی آن سطوح می نشیند و باعث نم زدن جداره می شود. پدیده نم زدگی به دلایل زیر ممکن است به وجود آید: - افزایش رطوبت داخلی فضا، هر فرد .....

دمای راه انداز سیستم سرمایش و گرمایش در ساختمان هایی با کاربری منقطع

دمای راه انداز سیستم سرمایش و گرمایش در ساختمان هایی با کاربری منقطع

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

'Night setback" or "Unoccupied setback این دما به منظور جلوگیری از اعمال LOAD زیاد روی سیستم های سرمایش و گرمایش در ساختمان هایی با کاربری منقطع استفاده می شود. با تنظیم این دما (که باید برای سرمایش دمایی بالاتر از ست پوینت سرمایش و برای گرمایش دمایی پائین تر از ست پوینت .....

روشنایی طبیعی و فاکتور روشنایی (Daylight Factor)

روشنایی طبیعی و فاکتور روشنایی (Daylight Factor)

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی روشنایی   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

روشنایی طبیعی مطلوب به عوامل زیر بستگی دارد : - میزان روشنایی موجود به واسطه نوع آسمان - موانع بیرونی و انعکاس ها - انعکاسات داخلی فضا - تناسبات بازشوها - موقعیت قرارگیری بازشوها - عمق فضا روشنایی طبیعی را معمولا با فاکتوری به نام Daylight Factor یا DF ارزیابی می کنند، .....

طراحی پوسته ساختمان

طراحی پوسته ساختمان

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

سه روش کلی برای طراحی پوسته ساختمان قابل طبقه بندی می باشد: 1- طرح برای جداسازی ساختمان از شرایط خارجی از طریق مقاومت حرارتی (عایق بندی) 2- طرح برای زمان عکس العمل ساختمان در برابر شرایط خارجی (جرم حرارتی) 3- طراحی پوسته به مانند یک کانال حرارتی جهت جذب، انتقال و توزیع .....

نمودار سایکرومتریک و راهکارهای غیرفعال

نمودار سایکرومتریک و راهکارهای غیرفعال

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

یکی از موثرترین روش های تعیین راهکارهای غیر فعال در ابتدایی ترین مراحل طراحی یک پروژه استفاده از نمودار سایکرومتریک برای استفاده از استراتژی های پسیو هست .. در نمودار زیر می توان این راهکارها را با توجه به شرایط آب و هوایی هر اقلیم استخراج کرد که به کمک .....

 انتخاب مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد جهت کنترل حرارت از طریق پوسته ساختمان

انتخاب مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد جهت کنترل حرارت از طریق پوسته ساختمان

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

ذخیره حرارتی مصالح ساختمانی و تأخیر فاز حرارتی آنها ابزار خوبی برای طراحان اقلیمی می باشد. لذا در طراحی ساختمان، باید عکس العمل های حرارتی دیوارها و بام خانه با توجه به موقعیت خورشید طرح شود. زمان تأخیر به هدایت حرارتی، ظرفیت حرارتی و ضخامت مواد بستگی دارد. برای مصالح .....

استفاده از راهکار اقلیمی high thermal mass with night ventilation

استفاده از راهکار اقلیمی high thermal mass with night ventilation

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

یکی از راهکارهای اقلیمی مطرح شده در اقلیم های گرم، استفاده از مصالحی با گرمای ویژه بالا می باشد تا بتواند حرارت را در طول روز که دمای هوا زیاد بوده جذب کند و پیک دمای داخل را کاهش دهد و در طول شب با باز گذاشتن پنجره های ساختمان، .....

درصد نارضایتی افراد نسبت به شرایط گرمایی محیط (PPD)

درصد نارضایتی افراد نسبت به شرایط گرمایی محیط (PPD)

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

Percentage People Dissatisfied هدف نهایی مدل های آسایش حرارتی، ارائه شاخصی جهت محاسبه درصد نارضایتی افراد نسبت به شرایط گرمایی محیط می باشد و در واقع همین شاخص است که به عنوان معیار طراحی حرارتی محیط توسط طراحان مد نظر قرار می گیرد. این شاخص بر خلاف شاخص میانگین آراء افراد .....

زوایای تابش نور خورشید در فصول مختلف سال

زوایای تابش نور خورشید در فصول مختلف سال

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

مسیر خورشید به تغییرات عمده ظاهری فصلی و ساعتی خورشید (و طول روز) اشاره دارد. زیرا زمین به دور خود می‌چرخد و همچنین در مسیری دورانی به دور خورشید می‌چرخد. موقعیّت نسبی خورشید عامل مهمی در بهره گرمایی ساختمان‌ها و عملکرد سیستم های انرژی خورشیدی است. آگاهی از موقعیّت .....

محاسبه انتقال حرارت از طريق جريان هوا Qv

محاسبه انتقال حرارت از طريق جريان هوا Qv

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397

كسب حرارت از طريق جريان هوا هنگامي رخ می دهد كه جرياني از هوا ميان بيرون و درون ساختمان برقرار می شود. اين جريان می تواند در اثر تهويه ي هوا از بازشوها و يا بر اثر نشت هوا از درزهاي ساختمان رخ دهد. مقدار انتقال انرژي از طريق جريان .....

 پهنه بندی اقلیم بر اساس کوپن

پهنه بندی اقلیم بر اساس کوپن

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 09 اسفند 1397

سامانهٔ طبقه‌بندی اقلیمی کوپن یکی از پرکاربردترین سامانه‌های طبقه‌بندی اقلیمی است. این سیستم بر پایهٔ این اصل است که گیاهان بومی بهترین شاخص اقلیم هستند. بنابراین مرزهای اقلیمی مناطق با نوع پوشش گیاهی آنها مشخص شده است. این سیستم ترکیبی از میانگین دمای سالانه و ماهانه و بارش و .....

سندرم خانه های بیمار، Sick Building Syndrome

سندرم خانه های بیمار، Sick Building Syndrome

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی انرژی و آسایش حرارتی   |   تاریخ انتشار: 09 اسفند 1397

وجود آلاینده هاي مختلف در محیط ساختمان موجب می شود که فضاي ساختمانها به لحاظ کیفیت هواي داخل در شرایط نامطلوب قرار گیرد. • احساس ناراحتی و عدم آسایش بدون وجود بیماري قابل تشخیص • تنگی نفس و گرفتگی قفسه سینه • احساس سردرد و گیجی • آبریزش یا گرفتگی بینی •سوزش چشم و گلو •آزردگی .....

جهت گیری ساختمان، Orientation

جهت گیری ساختمان، Orientation

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 09 اسفند 1397

در میان پارامترهایی که در طراحی منفعل خورشیدی دخیل هستند، جهت گیری (سمت) ساختمان مهم ترین است.میزان تابش مستقیم دریافتی جداره های خارجی ساختمان به زاویه سمت ساختمان بستگی دارد. به طور کلی قرار گیری ساختمان به سمت جنوب (مکان ساختمان در نیمکره شمالی مانند ایران ) برای دریافت گرما .....

برخی از اصطلاحات و تعاریف پایه در خصوص متریال ها

برخی از اصطلاحات و تعاریف پایه در خصوص متریال ها

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 09 اسفند 1397

Air permeability قابلیتی از متریال برای اجازه عبور هوا از درون لایه های آن . Vapour permeability قابلیتی از متریال برای اجازه عبور رطوبت از درون لایه های آن‌. Hygroscopicity قابلیتی از متریال برای جذب و ازاد کردن رطوبت بدون کاهش کارایی حرارتی آن. Interstitial condensation زمانی که رطوبت به درون لایه .....