U P G R E E N G R A D E

بلاگ

چک لیست های مدیریت سبز

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: ساختمان سبز   |   تاریخ انتشار: 1399/3/21

چک لیست های مدیریت سبز

هیئت دولت در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» را به تصویب رساند.

«برنامه مدیریت سبز» شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آن ها در ساختمان ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است.

تعریف شاخص های کمّی و ارزیابی اجرای مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی بر مبنای مجموع امتیازات شاخص های شش گانه، پیش بینی ضمانت اجرای لازم، استفاده از مصادیق عینی و ظرفیت اجرایی سایر قوانین و مقررات، معرفی دستگاه اجرایی برتر، ایجاد انگیزه کافی صرفه جویی توسط عوامل مصرف، توجه به آموزش و فرهنگ سازی، از مهمترین مزایای این آیین نامه به شمار می روند.

همانگونه که همگی می دانیم، همگرایی مسئولیت زیست محیطی با مسئولیت اقتصادی در هر نوع از سازمانهای-خدماتی تا تولیدی-یک ضرورت جدی است.چرا که منابع طبیعی بشدت تحت تاثیر رفتار و عملکرد بشری واقع شده است. در همین راستای ضرورت توسعه رویکرد سبز با هدف: 1- کاهش هزینه های عمومی و جاری 2- کاهش آلودگی زیست محیطی مبنایی جدی محسوب می گردد. با توجه به محدودیت های موجود بدلیل الزام فاصله گذاری اجتماعی، مدلهای پیوست در اختیار سازمانها و کارشناسان قرار دارد تا با مطالعه آنان، پاسخ سوالاتشان را از انجمن دریافت نمایند. 

دانلود فایل ها 

 رویکرد سبز - اصول و مفاهیم

 مدل مدیریت سبز -ویژه صنایع بزرگ و فرایندی 

 چک لیست دفتر کار سبز-ماده 38-بند ز -برنامه ششم توسعه 

 نشان محصول سبز- ویژه صنایع محصول محور 

 مدل مدیریت انرژی - ویژه صنایع تولیدی 

منبع: انجمن مدیریت سبز ایران