معرفی سایت مشاهده سوابق اطلاعات آب و هوایی شهرهای ایران

معرفی سایت مشاهده سوابق اطلاعات آب و هوایی شهرهای ایران

معرفی سایت مشاهده سوابق اطلاعات آب و هوایی شهرهای ایران اولین قدم در شبیه سازی انرژی، تعریف محل و فراخوانی فایل آب و هوایی به منظور شبیه سازی دینامیک می باشد. اطلاعات آب و هوایی عموما در فرمت های EPW و برای یک دوره 10 ساله میانگین گیری شده و از طریق سایت زیر قابل دانلود می باشد. فایل های اب و هوایی برای اکثر شهرهای ایران تهیه شده و میانگین سال 2003 تا 2017 می باشد.

https://app.ensims.com/epwmap.html 

http://climate.onebuilding.org/WMO_Region_2_Asia/IRN_Iran/index.html 

برای مشاهده سوابق به روز اطلاعات آب و هوایی نیز می توان به سایت های زیر مراجعه نمود.

https://www.wunderground.com/history/monthly/OIII/date/1998-1

http://rp5.lt/Weather_in_Iran

معرفی سایت مشاهده سوابق اطلاعات آب و هوایی شهرهای ایراننویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/7/21
فایل آب و هوایی EPW TMY متونورم اطلاعات آب و هوایی شهرهای ایران فرمت های EPW