مصرف انرژی و توان مصرفی تجهیزات ساختمان

یکی از مواردی که هنگام ورود مشخصات تجهیزات ساختمان بعضا اشتباه وارد می‌گردد توان مصرفی آن‌هاست که این موضوع می‌تواند تاثیر به‌سزایی در بیش‌گرمایش زون‌ها در انرژی‌پلاس داشته باشد. برای مثال اگر توان مصرفی یک دستگاه ۲۰۰ وات باشد این به این معناست که نرخ مصرف انرژی الکتریکی این دستگاه ۲۰۰ ژول بر ثانیه است؛ به عبارت دیگر در هر ثانیه ۲۰۰ ژول انرژی مصرف می‌کند. یکی دیگر از واحدهای بیان انرژی، واحد وات‌ساعت (Wh) یا کیلووات‌ساعت (kWh) می‌باشد. اگر دستگاهی ۱ کیلووات‌ساعت انرژی مصرف کرده باشد یعنی به مدت ۳۶۰۰ ثانیه با توان ۱۰۰۰ وات کار کرده که این مقدار معادل ۳۶۰۰۰۰۰ ژول است. حال فرض کنید قبض برق یک خانه طی ۶۰ روز ۳۵۰ کیلووات‌ساعت آمده باشد. این مبین این است که توان مصرفی متوسط تجهیزات الکتریکی این خانه مقدار 350000/60/24= 243 W وات می‌باشد. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم طی این مدت تجهیزات یکسره روشن بوده‌اند، مصرفشان به طور میانگین در هر ثانیه ۲۴۳ ژول بوده است. و برای مثال اگر مساحت ساختمان ۱۵۰ متر مربع باشد، می‌توان در فیلد مربوطه در انرژی پلاس به صورت همیشه روشن، میزان ۱.۶۲ W/m2 را وارد کرد.نویسنده: Ehsan Naderi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/5/28
مبانی انرژی انرژی پلاس توان مصرفی انرژی مصرفی