U P G R E E N G R A D E

بلاگ

سیستم دو پنجره ای هوا جریان

نویسنده: Navid Ahmadi   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 1398/2/4

یکی از قابلیت های سیستم های دو پنجره، امكان ايجاد جريان بين دو پنجره و  بهره گيري از اين قابليت براي تهويه فضاهاي داخل ساختمان است. از این سیستم می توان برای پیشگرم کردن هوای تازه ی ورودی به ساختمان از طریق پنجره ها از طریق اثر گرلخانه ای و باز پس گیری انرژی هدر رفته از سمت داخل به خارج بهره گرفت.


در شکل زیر سیستم دو پنجره ای مشاهده می شود که با ایجاد روزنه در قاب پنجره ی موجود هم هوا بین دو پنجره جریان پیدا می کند و هم از خطر میعان کاسته میشود. لازم بذکر است که پنجره جدید در سمت داخل فضا نصب شده است.

نمونه عملكرد سيستم دو پنجرهاي هواجريان در شرايط زمستاني و تابستاني و انواع سناریوهای محتمل برای آن :