U P G R E E N G R A D E

بلاگ

توانایی استخراج اتلاف حرارت از قسمت های مختلف ساختمان

توانایی استخراج اتلاف حرارت از قسمت های مختلف ساختمان

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: نرم افزار دیزاین بیلدر   |   تاریخ انتشار: 1397/10/24

یکی از توانایی های نرم افزار دیزاین بیلدر قابلیت استخراج میزان اتلاف حرارت ساختمان از دیوار، سقف و کف در بازه های مختلف سال می باشد همچنین شما قادر هستید حرارت دریافتی از خورشید، بارهای داخلی (روشنایی، تجهیزات و افراد و اتلاف حرارت در اثر تهویه (طبیعی، مکانیکی و نفوذ) را بصورت تفکیک مشاهده نموده و برای کاهش اثر هر عامل راهکار بهینه سازی پیشنهاد دهید.