تاثیر جنس سطوح داخلی بر روشنایی روز

یکی از عوامل مهم در میزان روشنایی، جنس سطوح داخلی ساختمان است. شناخت نحوه رفتار سطوح در مقابل نور و به کار بردن آن ها در طراحی، باعث افزایش روشنایی و به دنبال آن کاهش مصرف انرژی می شود. جنس سطوح در میزان توزیع نور تاثیر قابل توجه دارد. علی الخصوص رنگ آن در بحث کنترل انعکاس ناخواسته حائز اهمیت است. می توانید به مقاله انعکاس و انتقال نور مراجعه نمایید. 

اغلب سطوحی که در فضاها قرار دارند انعکاسی نزدیک به پراکنده دارند. سطوحی که کاملا پرداخت شده باشند قابلیت انعکاس دارند و سطوحی که شفاف اند موجب انتقال نور می شوند.

همیشه بخشی از نور دربرخورد با سطوح جذب و تبدیل به گرما می شود و میزان آن به جنس سطوح بستگی دارد، این گرما در برخی مقاصد طراحی مانند گرمایش غیرفعال خورشیدی مورد ملاحظه قرار می گیرد. 

رفتار نور هنگامی که به یک سطح برخورد می کند بستگی به رنگ و بافت آن دارد. رنگ، میزان انعکاس پرتوهای دریافتی را تعیین می کند و مسیر انعکاس یا پخش پرتوها با توجه به نوع بافت مشخص می شوند.

میزان رنگ و روشنایی نور بازتاب شده از صفر(سیاه خالص) تا 100(سفید خالص) متغیر است. این عدد در محاسبات به صورت دستی یا در نرم افزار وارد می شود.

جنس سطوح در چشم زدگی نیز تاثیرگذار است. با بالا رفتن شدت نور، چشم زدگی هم بیشتر می شود. در واقع دو عامل شدت نور و جنس سطوح بر چشم زدگی موثر اند. استفاده نابه جا از سطوح می تواند این پدیده را تقویت کند. به طور مثال سطوح براق در تشدید این پدیده موثر اند. به طور مثال بهتر است در کنار پنجره هایی که شدت نور بالا و غیرقابل کنترل دارند، از سطوح رنگ روشن استفاده شود تا کنتراست کمتری ایجاد شود.


چند توصیه:

در صورتی که در طرح داخلی بخواهیم نور را به فضای دیگری و یا جهت خاصی هدایت کنیم بهتر است از سطوح آینه ای با انعکاس بالا استفاده شود.

در صورتی که بخواهیم نور به صورت یکنواخت در محیط پخش شود باید از سطوحی استفاده شود که انعکاس پراکنده دارند.

در صورتی که اتاق امکان دریافت نور کافی ندارد و اصطلاحا کم نور است بهتر است از دیوارهایی با رنگ روشن استفاده شود.

تمیزی سطوح و رطوبت از عوامل تاثیرگذار بر میزان انعکاس و در نتیجه روشنایی فضا است. در سطوح مرطوب و آلوده میزان انعکاس کاهش پیدا می کند.
نویسنده: Masume Mahdi pour
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/3/5
تاثیر جنس سطوح بر روشنایی روز تاثیر جنس سطوح بر کاهش مصرف انرژی طراحی داخلی و کاهش مصرف انرژی تاثیر رنگ و بافت سطوح بر روشنایی روز