بهینه سازی پارامتریک چیست؟

کاهش وزن، بهره وری انرژی و منابع، ترکیب تکنولوژی های گوناگون در صنعت ساخت، روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و در کنار آن، چرخه توسعه و پیشرفت نیز در حال کوتاه تر شدن است، بنابراین تولیدکنندگان نیازمند این هستند که بتوانند در مرحله طراحی، محصولات متنوع و زیادی را مورد ارزیابی قرار دهند. 

در بهینه سازی پارامتریک، با جستجو در بازه ای از متغیرهای طراحی می توان توابع هدف تعریف شده خارجی را حداکثر کرد و یا به حداقل رساند. به عبارت دیگر در بهینه سازی پارامتریک، اساسا مسئله ای مربوط به اعداد وجود دارد که از طراحی پارامتریک کامپیوتری در حاصل می شود.

در آنالیزهای پارامتریک علاوه بر اینکه متغیرهای وابسته شناسایی می شوند، بهینه سازی نیز با دقت بالا انجام می شود. نتایج این آنالیزها مقادیری خواهند شد که ویژگی های دینامیکی و ساختاری را ارتقا می بخشند و در واقع پارامترها بهینه می شوند.


این اطلاعات حاصل تجزیه و تحلیل های پارامتریک در ورژن های مختلفی از مدل است. متغیرهای مختلف با همدیگر ترکیب می شوند و آنقدر تغییر می کنند تا میزان بهینه به دست آید.

این نتایج حاصل یک طراحی بهینه (در قالب متغیرها) و یک بهینه سازی ساختاری است و هدف این است که راه حل ایده آل برای طرح به دست آید و بنابراین سطح رقابتی طرح بالا رود.


منابع:

www.oraresearch.com

www.ipa.fraunhofer.de
نویسنده: Masume Mahdi pour
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/3/20
بهینه سازی پارامتریک چیست؟ طراحی بهینه آنالیزهای پارامتریک تجزیه و تحلیل های پارامتریک