انواع آسمان در شبیه سازی میزان دریافت نور روز

هر زمان که به آسمان نگاه میکنیم، آسمان دارای یک ظاهر متفاوت هست.
با این وجود، بسیار دشوار است که برای آن بتوان یک تعریف دقیق یا یک مدل ریاضی تفسیر کرد، در حالی که مهندسان و معماران برای طراحی روشنایی طبیعی ساختمان به آن نیاز دارند.

استاندارد CIE که مخفف Commission Internationale de l’Éclairage: the International Lighting Commission می باشد، آسمان را به 15 مدل تقسیم بندی کرده است که از بین آنها می توان به 4 مدل عمده آن اشاره کرد:

آسمان صاف (Clear Sky): کمتر از 30%ابر دارد و در اکثر مواقع خورشید حضور دارد
آسمان نیمه ابری (Intermediate Sky): آسمان بین 30% تا 70& ابر دارد که در بعضی مواقع خورشید حضور دارد
آسمان تمام ابری (Overcast Sky): روشنایی این آسمان با ارتفاع خورشید تغییر میکند، به طوریکه میزان روشنایی آن در زنیت یا نقطه اوج سه برابر سطح افق می باشد و از این نوع آسمان برای ارزیابی فاکتور روشنایی یا Daylight Factor استفاده میشود
آسمان تمام ابری (Overcast Sky): آسمان دارای روشنایی یکپارچه در تمامی زوایا و ارتفاع خورشید می باشد.

انواع آسمان  در شبیه سازی میزان دریافت نور روز


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/12/10
آسمان صاف Clear Sky آسمان نیمه ابری Intermediate Sky آسمان تمام ابری Overcast Sky آسمان تمام ابری Overcast Sky