10:29:48 1398/12/15

بهینه سازی

بهینه سازی ساختاری و مصرف انرژی

با کمک پلاگین های هانی بی و لیدی باگ، طراح قابلیت متغیرسازی عوامل فرمی در مراحل اولیه طراحی یک ساختمان را به صورت پارامتریک دارد.

نویسنده: Amir Tabadkani
تاریخ انتشار: 10:29:48 1398/12/15


10:23:37 1398/12/15

آسایش حرارتی

آسایش حرارتی در محیط باز 

آسایش حرارتی در محیط باز (در مقیاس شهری) بر مبنای شاخص UTCI و با توجه به تاثیر عوامل محیطی چون دمای سطوح بلوک های سطح مورد آنالیز، درخت، جنس کف، و سایه اندازی های همجواری ها، این کمک را .....

نویسنده: Amir Tabadkani
تاریخ انتشار: 10:23:37 1398/12/15


09:57:12 1398/2/4

تاثیر لوورهای متحرک بر روی خیرگی و روشنایی طبیعی

با توجه به اوپن سورس بودن پلاگین هانی بی، و اتصال آن به نرم افزار انرژی پلاس، میتوان با ترکیب کدهای اختصاری انرژی پلاس به صورت نوشتاری در محیط گرس هاپر، فیلدهایی که در کامپوننت های هانی بی به صورت دیفالت وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان .....

نویسنده: Amir Tabadkani
تاریخ انتشار: 09:57:12 1398/2/4


06:27:45 1398/2/3

لینک کردن سایر نرم افزارها به هانی بی

پلاگین هانی بی در گرس هاپر می تواند با لینک کردن سایر نرم افزارها به یکدیگر فضای کاربری مناسبی برای کاربر فراهم کند، به گونه ای که طراح قادر هست ، اطلاعات فایل های idf تولید شده در نرم افزارهایی چون انرژی پلاس، دیزاین بیلدر و IES VE را .....

نویسنده: Amir Tabadkani
تاریخ انتشار: 06:27:45 1398/2/3


06:25:35 1398/2/3

شبیه سازی پارامتریک روشنایی

شبیه سازی میزان روشنایی فضای داخلی و پارامترهایی چون Useful Daylight Illuminance و Daylight Autonomy با توجه به نوع بازشو و شکل آن

نویسنده: Amir Tabadkani
تاریخ انتشار: 06:25:35 1398/2/3


20:10:26 1397/10/19

آنالیز و تحلیل سایه اندازی

یکی از قابلیت های نرم افزار لیدی باگ در آنالیز و بهینه سازی میزان سایه اندازی مجاورت ها بر ساختمان و سایت مورد نظر و همچنین بررسی میزان نور مستقیم دریافتی توسط سطوح مدل است. کاهش و افزایش این مقدار به صورت پارامتریک در بازه زمانی مشخص شده امکان پذیر .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:10:26 1397/10/19


19:47:23 1397/10/1

تحلیل اطلاعات نمودار سایکرومتریک

پلاگین لیدی باگ می تواند استراتژی های اولیه را در فرایند طراحی به معمار توسط نمودار سایکرومتریک ارائه بدهد. با توجه به نمودار زیر که آب و هوای مشهد را نشان می دهد می توان دریافت کدام استراتژی ها، بیشترین کاربرد را در طول سال به خود اختصاص می دهند .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 19:47:23 1397/10/1


19:47:07 1397/10/1

دیاگرام خورشیدی و پرتو تابشی

شبیه سازی وضعیت و موقعیت خورشیدی، و تمامی اطلاعات مربوط به میزان تابش خورشید و انرژی آن میزان تابش نور مستقیم و غیر مستقیم، دمای هوا در کل سال و یا در زمانی مشخص و جزئیاتی که مرتبط با وضعیت خورشید و تاثیر آن بر فرایند طراحی ساختمان را می .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 19:47:07 1397/10/1


19:46:52 1397/10/1

شبیه سازی وضعیت آسمان

شبیه سازی وضعیت آسمان در زمان های مختلفی از سال که می تواند به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در موضوع آنالیز تابش و انرژی خورشیدی و یا آنالیز روشنایی روز تاثیرگذار باشد، یکی از قابلیتهای پلاگین لیدی باگ است.

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 19:46:52 1397/10/1


19:46:38 1397/10/1

آنالیز مصرف انرژی

با پلاگین هانی بی، طراح می تواند تمامی جزئیات ساختمانی را جهت آنالیز مصرف انرژی ساختمان، آسایش حرارتی، میزان روشنایی طبیعی و مصنوعی و حتی هزینه مصرفی یا کاسته شده بعد از اعمال اصول طراحی اقلیمی را قبل از اینکه پروژه ای به مرحله اجرا برسد، تحلیل کند. همچنین به .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 19:46:38 1397/10/1


10:29:48 1398/12/15