U P G R E E N G R A D E

بلاگ

بهینه-سازی

بهینه سازی

نویسنده: Amir Tabadkani   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1398/12/15

بهینه سازی ساختاری و مصرف انرژی

با کمک پلاگین های هانی بی و لیدی باگ، طراح قابلیت متغیرسازی عوامل فرمی در مراحل اولیه طراحی یک ساختمان را به صورت پارامتریک دارد.

آسایش-حرارتی

آسایش حرارتی

نویسنده: Amir Tabadkani   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1398/12/15

آسایش حرارتی در محیط باز 

آسایش حرارتی در محیط باز (در مقیاس شهری) بر مبنای شاخص UTCI و با توجه به تاثیر عوامل محیطی چون دمای سطوح بلوک های سطح مورد آنالیز، درخت، جنس کف، و سایه اندازی های همجواری ها، این کمک را .....

تاثیر-لوورهای-متحرک-بر-روی-خیرگی-و-روشنایی-طبیعی

تاثیر لوورهای متحرک بر روی خیرگی و روشنایی طبیعی

نویسنده: Amir Tabadkani   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1398/2/4

با توجه به اوپن سورس بودن پلاگین هانی بی، و اتصال آن به نرم افزار انرژی پلاس، میتوان با ترکیب کدهای اختصاری انرژی پلاس به صورت نوشتاری در محیط گرس هاپر، فیلدهایی که در کامپوننت های هانی بی به صورت دیفالت وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان .....

لینک-کردن-سایر-نرم-افزارها-به-هانی-بی-

لینک کردن سایر نرم افزارها به هانی بی

نویسنده: Amir Tabadkani   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1398/2/3

پلاگین هانی بی در گرس هاپر می تواند با لینک کردن سایر نرم افزارها به یکدیگر فضای کاربری مناسبی برای کاربر فراهم کند، به گونه ای که طراح قادر هست ، اطلاعات فایل های idf تولید شده در نرم افزارهایی چون انرژی پلاس، دیزاین بیلدر و IES VE را .....

شبیه-سازی-پارامتریک-روشنایی

شبیه سازی پارامتریک روشنایی

نویسنده: Amir Tabadkani   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1398/2/3

شبیه سازی میزان روشنایی فضای داخلی و پارامترهایی چون Useful Daylight Illuminance و Daylight Autonomy با توجه به نوع بازشو و شکل آن

آنالیز-و-تحلیل-سایه-اندازی

آنالیز و تحلیل سایه اندازی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/19

یکی از قابلیت های نرم افزار لیدی باگ در آنالیز و بهینه سازی میزان سایه اندازی مجاورت ها بر ساختمان و سایت مورد نظر و همچنین بررسی میزان نور مستقیم دریافتی توسط سطوح مدل است. کاهش و افزایش این مقدار به صورت پارامتریک در بازه زمانی مشخص شده امکان پذیر .....

تحلیل-اطلاعات-نمودار-سایکرومتریک

تحلیل اطلاعات نمودار سایکرومتریک

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

پلاگین لیدی باگ می تواند استراتژی های اولیه را در فرایند طراحی به معمار توسط نمودار سایکرومتریک ارائه بدهد. با توجه به نمودار زیر که آب و هوای مشهد را نشان می دهد می توان دریافت کدام استراتژی ها، بیشترین کاربرد را در طول سال به خود اختصاص می دهند .....

دیاگرام-خورشیدی-و-پرتو-تابشی

دیاگرام خورشیدی و پرتو تابشی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

شبیه سازی وضعیت و موقعیت خورشیدی، و تمامی اطلاعات مربوط به میزان تابش خورشید و انرژی آن میزان تابش نور مستقیم و غیر مستقیم، دمای هوا در کل سال و یا در زمانی مشخص و جزئیاتی که مرتبط با وضعیت خورشید و تاثیر آن بر فرایند طراحی ساختمان را می .....

شبیه-سازی-وضعیت-آسمان

شبیه سازی وضعیت آسمان

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

شبیه سازی وضعیت آسمان در زمان های مختلفی از سال که می تواند به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در موضوع آنالیز تابش و انرژی خورشیدی و یا آنالیز روشنایی روز تاثیرگذار باشد، یکی از قابلیتهای پلاگین لیدی باگ است.

آنالیز-مصرف-انرژی

آنالیز مصرف انرژی

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: لیدی باگ و هانی بی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

با پلاگین هانی بی، طراح می تواند تمامی جزئیات ساختمانی را جهت آنالیز مصرف انرژی ساختمان، آسایش حرارتی، میزان روشنایی طبیعی و مصنوعی و حتی هزینه مصرفی یا کاسته شده بعد از اعمال اصول طراحی اقلیمی را قبل از اینکه پروژه ای به مرحله اجرا برسد، تحلیل کند. همچنین به .....