12:03:53 1398/9/29

سازگاری OpenStudio با اسکچ‌آپ و سایر نرم‌افزارها

سازگاری OpenStudio با اسکچ‌ آپ

سازگاری OpenStudio با اسکچ‌ آپ و سایر نرم‌افزارها در این پست ورژن‌هایی از سایر نرم‌ افزارها که با ورژن‌های مختلف نرم‌افزار Openstudio سازگار هستند به نمایش گذاشته شده است. همانطور که مشاهده می‌شود برخلاف ادعای برخی سایت‌ها  Sketchup 2018 با هیچ ورژنی از Openstudio سازگار .....
نویسنده: Ehsan Naderi
تاریخ انتشار: 12:03:53 1398/9/29


12:03:53 1398/9/29