بلاگ

اشتغالزايی در حوزه انرژی انرژی خورشيدی

اشتغالزايی در حوزه انرژی انرژی خورشيدی

نویسنده: حامد   |   دسته بندی: انرژی تجدیدپذیر   |   تاریخ انتشار: 18 اسفند 1398

در سال ٢٠١٧، انرژی خورشيدی بالاترين ميزان اشتغالزايی را در ميان انواع منابع تجدیدپذیر با ايجاد 4/18 ميليون شغل به خود اختصاص داده است. همانطور كه در شكل زیرملاحظه می گردد تا سال ٢٠١٥ تعداد 3/7 ميليون شغل در بخش انرژی خورشيدی ايجاد شده است كه اين تعداد .....