آموزش های رایگان

آموزش تحلیل Daylighting در نرم افزار دیزاین بیلدر

آموزش تحلیل Daylighting در نرم افزار دیزاین بیلدر

دیزاین بیلدر
3250 نمایش 16 اردیبهشت 1398
معرفی پلاگین انرژی نرم افزار رویت - Revit

معرفی پلاگین انرژی نرم افزار رویت - Revit

رویت
2329 نمایش 10 اردیبهشت 1398
وبینار معرفی نرم افزار ترنسیس

وبینار معرفی نرم افزار ترنسیس

ترنسیس
1985 نمایش 10 اردیبهشت 1398
وبینار معرفی پلاگین باترفلای در گرس هاپر بخش دوم

وبینار معرفی پلاگین باترفلای در گرس هاپر بخش دوم

پلاگین باترفلای
1992 نمایش 10 اردیبهشت 1398
  وبینار معرفی پلاگین باترفلای در گرس هاپر بخش اول

وبینار معرفی پلاگین باترفلای در گرس هاپر بخش اول

پلاگین باترفلای
2519 نمایش 10 اردیبهشت 1398
معرفی قابلیت های نرم افزار دیزاین بیلدر- DesignBuilder

معرفی قابلیت های نرم افزار دیزاین بیلدر- DesignBuilder

دیزاین بیلدر
2637 نمایش 16 اردیبهشت 1398
فیلم وبینار مبانی شبیه سازی انرژی در ساختمان

فیلم وبینار مبانی شبیه سازی انرژی در ساختمان

انرژی پلاس
2413 نمایش 01 اردیبهشت 1398