آموزش های رایگان

اصول طراحی صدا در ساختمان

اصول طراحی صدا در ساختمان

طراحی آکوستیک
1260 نمایش 12 فروردین 1399
روش محاسبه مساحت پنجره در رابطه با نور روز

روش محاسبه مساحت پنجره در رابطه با نور روز

مبانی انرژی
1522 نمایش 10 فروردین 1399
وبینار آشنایی با قابلیت های نرم افزار PVSyst و  بازار کار  انرژی خورشیدی

وبینار آشنایی با قابلیت های نرم افزار PVSyst و بازار کار انرژی خورشیدی

سیستم های شبیه سازی فتولتائیک
873 نمایش 18 اسفند 1398
وبینار  معرفی گواهینامه های ساختمان سبز

وبینار معرفی گواهینامه های ساختمان سبز

ساختمان سبز
886 نمایش 18 اسفند 1398
توضیح انقلاب تابستانی

توضیح انقلاب تابستانی

مبانی انرژی
1209 نمایش 13 تیر 1398