آموزش های رایگان

وبینار آموزشی دفتر کار سبز

وبینار آموزشی دفتر کار سبز

ساختمان سبز
2048 نمایش 01 تیر 1399
قسمت سوم وبینار IEA EBC Annex 79

قسمت سوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
1462 نمایش 11 اردیبهشت 1399
قسمت دوم وبینار IEA EBC Annex 79

قسمت دوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
1501 نمایش 11 اردیبهشت 1399
قسمت اول وبینار IEA EBC Annex 79

قسمت اول وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
1497 نمایش 11 اردیبهشت 1399
اصول طراحی صدا در ساختمان

اصول طراحی صدا در ساختمان

طراحی آکوستیک
2023 نمایش 12 فروردین 1399
روش محاسبه مساحت پنجره در رابطه با نور روز

روش محاسبه مساحت پنجره در رابطه با نور روز

مبانی انرژی
2700 نمایش 10 فروردین 1399
وبینار آشنایی با قابلیت های نرم افزار PVSyst و  بازار کار  انرژی خورشیدی

وبینار آشنایی با قابلیت های نرم افزار PVSyst و بازار کار انرژی خورشیدی

سیستم های شبیه سازی فتولتائیک
1418 نمایش 18 اسفند 1398
وبینار  معرفی گواهینامه های ساختمان سبز

وبینار معرفی گواهینامه های ساختمان سبز

ساختمان سبز
1550 نمایش 18 اسفند 1398
توضیح انقلاب تابستانی

توضیح انقلاب تابستانی

مبانی انرژی
2235 نمایش 13 تیر 1398