سید محمد میری
سید محمد میری

پیغام

سلام علت این پیغام چیست

@حامد_مصلحی 

دانلود پیوست
 پاسخ 

سلام

جزئیات حجمتون بسیار زیاده و رم سیستم کشش گرافیک این مدل رو نداره