پریا
پریا

سه بعدی

بعد از نصب انوی ۵ ،قسمت سه بعدی نرم افزار صفحه مشکی نمایش می دهد 

میخواستم بدونم دلیل اینکه سه بعدی را نمایش نمی دهد چیست؟ 

 پاسخ 

بستگی داره کدوم فاکتورو بخواین خروجی بگیرین اگه دمای نمای ساختمان ها باشه باید فایل های مربوط به داینامیک بیلدینگ رو وارد کنین و بعد از قسمت مپ تیبل فساد لیر تری دی و لجند رو بزنین تا براتون نمایش بده