موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

مشکل در تعریف متغیرها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1268  

تعیین تعداد مناسب برای نسلها و جمعیت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1299  

ارور ورژن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1165  

آیا بهینه سازی سی اف دی با جی پلاس امکان پذیر است؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 843  

نرم افزار مناسب جهت سنجش بهینه سازی انرژی در ساختمان ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1183  

تغییر نوع پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1116  

بهینه سازی آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1104  

پایتون

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1079  

عدم دریافت خروجی برای مطالعه پارامتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 755  

همخوانی آخرین ورژن jeplus و energyplus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 321  

تفاوت ورژن جی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 232  

Jeplus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 159  

RVI error.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 121