موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

اعداد روی گراف های design explorer -خروجیِ colibri-

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1362  

نمایش عکس های خروجی colibri در design explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1457  

مدیریت دسته بندی خروجی های عددی کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1395  

گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1284  

پارامترهای اشتباه دیزاین اکسپلورر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1631  

کامپوننت گرسهاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1359  

کم کردن سطوح به شکل حفره از یک سطح اصلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1238  

بهینه سازی با گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1367  

خروجی گرفتن از نتایج هانی بی در قالب فایل اکسل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1334  

مدت زمان بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1237  

خروجی اکسل بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 1431  

چرا پنجره از سطح دیوار کم نمیشه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1406  

ارور گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1246  

خروجی گرفتن از راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1824  

نمای متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1397  

گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1372  

بهینه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1555  

وبینار والسی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1246  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1228  

expression

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 449  

ترسیم نمودار منحنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1597  

منوی راست کلیک ورودی بعضی کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1157  

حذف تمام کامپوننت های گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1186  

توپوگرافی به عنوان پایه برای رسم ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 813  

ارور دراگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1070  

برای ساخت متریال با توجه به رنگ متریال باید از چه کامپونتی استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 798  

Dragonfly and Urabn Heat Island Modelling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 261  

dataset

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 87  

تحلیل تغییر دمایی ذر خاک در گرسهاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 79