موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

ladybugDaysim.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 668  

occupancy files

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 567  

بهینه سازی خطی در هانی یی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1362  

ران سالانه CDA , UDI,....

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1440  

نورپردازی مصنوعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1255  

تعریف شیشه و skylight based on ratio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1267  

خطا در ران هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1240  

ران هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1311  

خروجی udi هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1142  

خروجی PIT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1176  

روشنايي روزانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1198  

خروجی cumulative value در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1218  

مشکل لوکس در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1504  

شبیه‌سازی انرژی با هانی‌بی پلاس در محیط لینوکس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 952  

error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 507  

محاصبه شاخص ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1425  

ارور empty file در خروجی آنالیز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1403  

تولید فایل زمانبندی نور با هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 899  

مشکل در simulation UDI در ساعت 12

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1216  

خطای fatal error در energy plus simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1663  

ارور خیرگی در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1208  

ASE شاخص نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1486  

DF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 540  

شاخص ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1189  

شاخص های ارزیابی خیرگی و روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1448  

ارور هنگام باز شدن فایل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1233  

بهینه سازی خطی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1154  

محاسبه sDA

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 15  
تعداد بازدید ها: 1230  

با سلام . موقع ران گرفتن انرژی این ارورها رو میاره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 819  

نتایج غیر معقول

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1325  

ارور در آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1053  

متریال BSDF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1089  

نصب هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1020  

محاسبه diffuse Transmission

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1045  

additional Radiance File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 422  

در نظر گرفتن درختان در آنالیز نور سالانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 942  

ارور در محاسبات خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1061  

light schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 291  

ارور imageless glare recipe

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 461  

مدلسازی هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 419  

محاسبه ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 302  

directNormal/diffuseHorixental Illuminance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 157  

چگونه روشنایی شهری سبب جذب گردشگر می شود ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 95  

خطای نصب پلاگین هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 46