U P G R E E N G R A D E
موضوع
دسته بندی
کاربران پاسخگو
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ

ladybugDaysim.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 256  

occupancy files

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 232  

بهینه سازی خطی در هانی یی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 305  

ران سالانه CDA , UDI,....

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 252  

نورپردازی مصنوعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 202  

تعریف شیشه و skylight based on ratio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 227  

خطا در ران هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 191  

ران هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 192  

خروجی udi هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 134  

خروجی PIT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 152  

روشنايي روزانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 154  

خروجی cumulative value در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 224  

مشکل لوکس در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 186  

شبیه‌سازی انرژی با هانی‌بی پلاس در محیط لینوکس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 144  

error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 133  

محاصبه شاخص ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 231  

ارور empty file در خروجی آنالیز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 185  

تولید فایل زمانبندی نور با هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 102  

مشکل در simulation UDI در ساعت 12

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 185  

خطای fatal error در energy plus simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 277  

ارور خیرگی در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 171  

ASE شاخص نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 155  

DF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 105  

شاخص ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 157  

شاخص های ارزیابی خیرگی و روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 197  

ارور هنگام باز شدن فایل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 137  

بهینه سازی خطی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 145  

محاسبه sDA

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 15  
تعداد بازدید ها: 169  

با سلام . موقع ران گرفتن انرژی این ارورها رو میاره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 45  

نتایج غیر معقول

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 111  

ارور در آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 51  

متریال BSDF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 42  

نصب هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 40  

محاسبه diffuse Transmission

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 39  

additional Radiance File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 27  

در نظر گرفتن درختان در آنالیز نور سالانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 18  

ارور در محاسبات خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 37