موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

محتوای فایل epw دقیقا چیه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1729  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 2028  

نصب دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1753  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1989  

مشکل روشن شدن کل اتاق در آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1065  

اموزشی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1408  

دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1429  

تحلیل نور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1941  

نصب راینو و دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1512  

ارور دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1547  

لایسنس نامعتبر دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1552  

علت ارور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1457  

نشان ندادن متن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1468  

سایبان داینامیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1390  

daylight images

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 577  

زون بندی و متریال دادن در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1469  

آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1390  

Compenet Expired in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 578  

Radiance Image viewer- Radiance Control Panel

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 649  

مشکل در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1331  

انواع occupancy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1218  

خرید کرک نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1229  

توجیه انتخاب دیوا برای تحلیل نور ساختمان چند طبقه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1123  

لایسنس دانشجویی دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1219  

لایسنس دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 920  

نصب Diva

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 874  

ارور دیوا برای راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 718  

نرم افزار جایگزین daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 372  

شیشه الکتروکرومیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 299