موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

محتوای فایل epw دقیقا چیه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1275  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1486  

نصب دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1211  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1441  

مشکل روشن شدن کل اتاق در آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 736  

اموزشی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 975  

دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 996  

تحلیل نور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1424  

نصب راینو و دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1081  

ارور دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1065  

لایسنس نامعتبر دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1093  

علت ارور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1034  

نشان ندادن متن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1047  

سایبان داینامیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 970  

daylight images

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 439  

زون بندی و متریال دادن در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1037  

آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 940  

Compenet Expired in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 401  

Radiance Image viewer- Radiance Control Panel

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 464  

مشکل در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 889  

انواع occupancy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 796  

خرید کرک نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 789  

توجیه انتخاب دیوا برای تحلیل نور ساختمان چند طبقه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 668  

لایسنس دانشجویی دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 776  

لایسنس دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 582  

نصب Diva

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 532  

ارور دیوا برای راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 423  

نرم افزار جایگزین daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 218  

شیشه الکتروکرومیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 171