موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

وارد کردنِ سایبان ثابت در پروسه شبیه سازی نور روز -daylight simulation and shading

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 760  

ارور ابزار run daylight simulation در ها نی بی بعد از آپدیت کردن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 487  

محاسبه روشنایی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 668  

min ill and max ill of shading states fro dynamic shadings

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 260  

بهینه سازی خطی با لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 28  
تعداد بازدید ها: 1057  

جمع بستن نتایج هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 789  

طریقه ی معرفی دستگاه پله در پلان دوبلکس به شبیه سازی انرژی پلاس در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 485  

نتایج شبیه سازی با واحد Kwh/m2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 340  

سایبان متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 734  

run energy simulation error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 649  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 1188  

ارور در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1036  

انرژي دريافتي جداره ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 553  

خروجی خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 891  

محاسبه روشنایی با هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 656  

انرژي در هر جداره ( جهت جغرافيايي)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 650  

شاخصه خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 600  

انرژی خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 640  

تعیین دیوار داخلی و خاجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 703  

ورژن راينو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 724  

ارور ران شبیه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 786  

مشکل در فایل تولیدی data .cvs

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 733  

تعیین محدوده ی ill برای shading stateها در dynamic blinds

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 747  

Child surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 276  

اطلاعات کلی و راهنمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 705  

چجوری این ارور رو برطرف کنم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 854  

سامانه های ایستا در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 732  

چطور جهت شمال زون ها در هانی بی را تغییر دهیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 551  

کامپوننت هاني بي زون و حجم باکس ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 597  

علت خطا در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 528  

تاثیر سایبان متحرک در آنالیز سالانه روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 555  

نمایش خروجی انرژی پلاس چند زون به صورت یکپارچه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 505  

نحوه ی ذخیره کردن خروجی هانی بی بعد از ران با موتور انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 591  

ارور در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 720  

Concave Pentagon

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 332  

علت عدم نمایش و کار با افزونه هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 571  

حالت دیفالت Cooling/heating_SEPT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 336  

ارور illegal character in weather file

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 458  

دیوار داخلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 529  

روش اتصال آنالیز روشنایی طبیعی به ادامه شیبه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 541  

تشخیص ندادن دیوار زیر زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 580  

بهینه یابی گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 495  

دلایل ارور در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 566  

برای پنجره کشیدن بین دو فضای داخلی(آتریوم) از چه فرمانی استفاده کنم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 527  

Radiance parameters

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 273  

ترسیم پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 677  

عدم همگرا شدن در گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 501  

برنامه دادن به EPWindowShades

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 537  

کاربرد حالت آدیاباتیک برای دیوارهایی که خارجی نیستند

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 546  

چگونه میتوان باز یا بسته بودن پنجره را برای تهویه طبیعی کنترل نمود ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 529  

Could not find error- image based simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 207  

Heat gain-radiation-material

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 262  

specularity and reflectivity of glass material in honeybee

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 239  

تغییر نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 496  

مشکل در رسم پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 589  

ارور un trimed

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 526  

نداشتن order

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 475  

اعتبارسنجی هانی بی لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 501  

تشخیص دیوارهای داخلی و خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 477  

ساخت پنجره در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 770