موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

وارد کردنِ سایبان ثابت در پروسه شبیه سازی نور روز -daylight simulation and shading

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1514  

ارور ابزار run daylight simulation در ها نی بی بعد از آپدیت کردن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 967  

محاسبه روشنایی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1339  

min ill and max ill of shading states fro dynamic shadings

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 499  

بهینه سازی خطی با لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 28  
تعداد بازدید ها: 1803  

جمع بستن نتایج هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1613  

طریقه ی معرفی دستگاه پله در پلان دوبلکس به شبیه سازی انرژی پلاس در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1142  

نتایج شبیه سازی با واحد Kwh/m2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 711  

سایبان متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1259  

run energy simulation error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 998  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 2036  

ارور در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1792  

انرژي دريافتي جداره ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1026  

خروجی خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1629  

محاسبه روشنایی با هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1198  

انرژي در هر جداره ( جهت جغرافيايي)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1301  

شاخصه خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1109  

انرژی خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1115  

تعیین دیوار داخلی و خاجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1385  

ورژن راينو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1470  

ارور ران شبیه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1490  

مشکل در فایل تولیدی data .cvs

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1384  

تعیین محدوده ی ill برای shading stateها در dynamic blinds

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1403  

Child surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 552  

اطلاعات کلی و راهنمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1362  

چجوری این ارور رو برطرف کنم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1494  

سامانه های ایستا در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1387  

چطور جهت شمال زون ها در هانی بی را تغییر دهیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1080  

کامپوننت هاني بي زون و حجم باکس ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1133  

علت خطا در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 1021  

تاثیر سایبان متحرک در آنالیز سالانه روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1118  

نمایش خروجی انرژی پلاس چند زون به صورت یکپارچه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1169  

نحوه ی ذخیره کردن خروجی هانی بی بعد از ران با موتور انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1169  

ارور در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1447  

Concave Pentagon

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 555  

علت عدم نمایش و کار با افزونه هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1256  

حالت دیفالت Cooling/heating_SEPT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 731  

ارور illegal character in weather file

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 984  

دیوار داخلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 995  

روش اتصال آنالیز روشنایی طبیعی به ادامه شیبه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1102  

تشخیص ندادن دیوار زیر زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1223  

بهینه یابی گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1027  

دلایل ارور در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1086  

برای پنجره کشیدن بین دو فضای داخلی(آتریوم) از چه فرمانی استفاده کنم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1037  

Radiance parameters

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 517  

ترسیم پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1411  

عدم همگرا شدن در گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1000  

برنامه دادن به EPWindowShades

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1039  

کاربرد حالت آدیاباتیک برای دیوارهایی که خارجی نیستند

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1094  

چگونه میتوان باز یا بسته بودن پنجره را برای تهویه طبیعی کنترل نمود ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1152  

Could not find error- image based simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 438  

Heat gain-radiation-material

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 478  

specularity and reflectivity of glass material in honeybee

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 464  

تغییر نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 998  

مشکل در رسم پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1215  

ارور un trimed

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1108  

نداشتن order

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1003  

اعتبارسنجی هانی بی لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1031  

تشخیص دیوارهای داخلی و خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1111  

ساخت پنجره در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1482