موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

اعداد روی گراف های design explorer -خروجیِ colibri-

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 853  

نمایش عکس های خروجی colibri در design explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 901  

مدیریت دسته بندی خروجی های عددی کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 838  

گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 757  

پارامترهای اشتباه دیزاین اکسپلورر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 951  

کامپوننت گرسهاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 771  

کم کردن سطوح به شکل حفره از یک سطح اصلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 719  

بهینه سازی با گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 823  

خروجی گرفتن از نتایج هانی بی در قالب فایل اکسل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 784  

مدت زمان بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 723  

خروجی اکسل بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 866  

چرا پنجره از سطح دیوار کم نمیشه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 812  

ارور گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 733  

خروجی گرفتن از راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 840  

نمای متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 837  

گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 837  

بهینه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 893  

وبینار والسی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 720  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 738  

expression

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 247  

ترسیم نمودار منحنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 798  

منوی راست کلیک ورودی بعضی کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 600  

حذف تمام کامپوننت های گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 595  

توپوگرافی به عنوان پایه برای رسم ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 428  

ارور دراگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 541  

برای ساخت متریال با توجه به رنگ متریال باید از چه کامپونتی استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 391  

Dragonfly and Urabn Heat Island Modelling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 55