موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

اعداد روی گراف های design explorer -خروجیِ colibri-

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1193  

نمایش عکس های خروجی colibri در design explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1269  

مدیریت دسته بندی خروجی های عددی کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1193  

گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1103  

پارامترهای اشتباه دیزاین اکسپلورر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1395  

کامپوننت گرسهاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1135  

کم کردن سطوح به شکل حفره از یک سطح اصلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1056  

بهینه سازی با گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1172  

خروجی گرفتن از نتایج هانی بی در قالب فایل اکسل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1153  

مدت زمان بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1060  

خروجی اکسل بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 1219  

چرا پنجره از سطح دیوار کم نمیشه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1192  

ارور گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1058  

خروجی گرفتن از راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1479  

نمای متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1195  

گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1173  

بهینه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1325  

وبینار والسی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1071  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1050  

expression

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 359  

ترسیم نمودار منحنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1330  

منوی راست کلیک ورودی بعضی کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 971  

حذف تمام کامپوننت های گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 985  

توپوگرافی به عنوان پایه برای رسم ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 671  

ارور دراگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 876  

برای ساخت متریال با توجه به رنگ متریال باید از چه کامپونتی استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 671  

Dragonfly and Urabn Heat Island Modelling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 181  

dataset

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 31  

تحلیل تغییر دمایی ذر خاک در گرسهاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 15