موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

اعداد روی گراف های design explorer -خروجیِ colibri-

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1511  

نمایش عکس های خروجی colibri در design explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1654  

مدیریت دسته بندی خروجی های عددی کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1556  

گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1454  

پارامترهای اشتباه دیزاین اکسپلورر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1841  

کامپوننت گرسهاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1538  

کم کردن سطوح به شکل حفره از یک سطح اصلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1394  

بهینه سازی با گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1561  

خروجی گرفتن از نتایج هانی بی در قالب فایل اکسل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1501  

مدت زمان بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1384  

خروجی اکسل بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 1621  

چرا پنجره از سطح دیوار کم نمیشه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1585  

ارور گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1422  

خروجی گرفتن از راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 2219  

نمای متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1580  

گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1557  

بهینه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1749  

وبینار والسی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1410  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1398  

expression

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 516  

ترسیم نمودار منحنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1800  

منوی راست کلیک ورودی بعضی کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1334  

حذف تمام کامپوننت های گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1334  

توپوگرافی به عنوان پایه برای رسم ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 937  

ارور دراگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1217  

برای ساخت متریال با توجه به رنگ متریال باید از چه کامپونتی استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 917  

Dragonfly and Urabn Heat Island Modelling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 317  

dataset

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 123  

تحلیل تغییر دمایی ذر خاک در گرسهاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 115