موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

نحوه مدلسازی شوفاژ آب گرم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 41  

وارد نکردن سیستم HVAC طراحی شده در محاسبات

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 11  

اعتبار سنجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 10  

ندادن نتایج نموداری در بخش آنالیز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

خطای (error max y) نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 689  

کف های شیشه ای در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 15  

دمای داخل ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 36  

جداول capacity وr-value مصالح رو از چه سایت های میتونم دانلود کنم ؟؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

کامپوننت انرژی ران صحیح نمیشود

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 20  

program terminate

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 24  

ذخیره فایل های ایجاد شده در یک شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

عدم وجود آیکون hb room from solid در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 15  

کپی کردن درب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 23  

عدم نماش ریزالت در بهینه اسزی پارامتریک توسطJEPlus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 27  

اتصال انرژی پلاس به پایتون یا متلب یا ترنسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 39  

تامین آب گرم مصرفی واحدها توسط پکیج در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 70  

سایبان متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 57  

ارور در باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 67  

رطوبت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 51  

آدیاباتیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 79  

بدون تاثیر بودن نقطه ذوب انواع pcm در انواع دیوار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 57  

تعریف متریال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 69  

تفکیک روم به سطح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 73  

عدم محاسبه‌ی بار سرمایشی و گرمایشی واحد مسکونی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 63  

مشکل در نصب نرم افزار هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 60  

مشکل در شبیه سازی CFD - خطای عدم بالانس بودن جریان خروجی و ورودی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 74  

تحلیل نمودار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 70  

تفاوت میزان انرژی سرمایشی و گرمایشی با تغییر برنامه زمان بندی روشنایی از حالت معمول به حالت منطبق بر شبیه سازی روشنایی نور روز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 68  

علت این پیغام بعد از تحلیل نرم افزار چیست

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 66  

عدم نمایش آنالیز روشنایی روز در طبقات مختلف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 75  

علت پیغام خطا زیر چیست

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 99  

ضخامت متریال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 98  

ایجاد Switchable Glazing هوشمند با استفاده از EMS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 52  

بار ساختمان بر حسب متر مربع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 79  

پیغام خطا در هنگام آنالیز cfd بر روی کامپونت بلاک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 146  

عدم نمایش خروجی سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 83  

ساخت متریال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 85  

شبیه سازی شیشه های فوتوولتائیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 74  

تنظیمات شبیه سازی روشنایی - t_vis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 75  

وارد کردن فایل epw

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 63  

پیغام

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 87  

ارور در اپن استدیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 65  

پیغام

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 115  

ارور duplicate zone name

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 113  

خروجی دیزاین بیلدر در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 82  

نحوه خروجی گرفتن شاخص Annual Sunlight Exposure

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 77  

شبیه سازی روشنایی بر اساس محدوده استاندارد LEED

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 71  

ارور کدنویسی در پانل ها برای هوشمندسازی سایه بان ها (WindowShadingControl)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 75  

Playback password

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 74  

حداقل مشخصات سیستم برای انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 64  

ارور حالت سه بعدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 67  

ارور درانالیز اپن استدیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 90  

ورودی های کامپوننت room from solid

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 78  

محاسبه Source EUI در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 100  

محاسبه سرعت هوا و تعداد ساعات تعویض هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 89  

سیستم سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 90  

ارور انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 94  

رطوبت دردیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 81  

نرم افزار WUFI Pro - Hygrothermal Modeling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 96  

زمان بر بودن بهینه سازی های انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 86