ا ح
ا ح

شبیه سازی شیشه های فوتوولتائیک

در لیدی باگ تولز ورژن ۱.۶، امکان شبیه سازی انرژی شیشه های فوتوولتائیک وجود دارد؟ اگر امکان دارد، توضیح مختصری لطف کنید.

@amirT 

 پاسخ 

خیر با ورژن جدید فعلا امکان پذیر نیست