ام کلثوم خانی
ام کلثوم خانی

ارور در اپن استدیو

سلام 

در هنگام آنالیز با اپن استدیو ارور وژن و غیره میده که هرچند ورژن مختلف نصب کردم همشون همین مشکل رو دارند.

دانلود پیوست
 پاسخ