نیما جعفریان یزدی
نیما جعفریان یزدی

شبیه سازی روشنایی بر اساس محدوده استاندارد LEED

سلام. وقت بخیر . در شبیه سازی روشنایی محیط هانی بی با کامپوننت ANNUAL DAYLIGHT به چه شکل می توان بازه خروجی های UDI و DA را طوری تنظیم کرد که بر اساس محدوده استاندارد LEED باشد؟ 

دانلود پیوست
 پاسخ 

محدوده استاندارد LEED برای این دو شاخص چی هست دقیقا؟ شما باید sDA و ASE رو کنترل کنید برای لیید