ام کلثوم خانی
ام کلثوم خانی

ارور درانالیز اپن استدیو

سلام

در هنگام انالیز وقتی تورو میکنم اصلا انالیز نمیگره و اراور فضای سفید میده

دانلود پیوست
 پاسخ 

مسیری که برای ذخیزه فایلتون دارید حاوی whitespace هست و باید درست کنید