ام کلثوم خانی
ام کلثوم خانی

سایه بان متحرک در هانی بی

سلام

برای سایه بان های متحرک که خودمون بصورت پارامتریک طراحی میکنیم کامپوننت(ep context surface) مربوط به سایه انداز های اطراف رو بدیم؟

با تشکر

دانلود پیوست
 پاسخ 

برای بخش انرژی بله