ام کلثوم خانی
ام کلثوم خانی

ارور در متریال

با سلام 

پس از بستن و دوباره باز کردن بر نامه متریال ارور میدهد.چطور میتونم برطرف کنم؟

دانلود پیوست
 پاسخ 

مورد دوم :بعضی از کف ها متریال میگیرد و برخی نمیگیره؟

دانلود پیوست