سینا
سینا

تلفیق روشنایی طبیعی و مصنوعی

سلام. در مورد تلفیق روشنایی طبیعی و مصنوعی که در دوره نمای متحرک آموزش داده شد سوال داشتم. در بخشی جمع DF نقاطی که کمتر از 2درصد هستن و از پنجره فاصله دارن، ضربدر 500 میشه. در دوره گفته شد این عدد ثابت هست. این عدد ثابت با توجه به استاندارد هست؟ یعنی برای فضای آموزشی اگر 300 لوکس لازم باشه حاصل جمع DF نقاط کمتر از 2درصد ضربدر 300 میشه تا میزان لوکس مورد نیاز کلاس درس تامین بشه؟

@amirT 

 

 پاسخ 

بله بستگی به میزانروشنایی مورد نیاز فضا متناسب با عملکردش داره