دانلود نرم‌افزار و پلاگین

LBNL OPTICS
نام نرم‌افزار: LBNL OPTICS
دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان
این برنامه ابزاری برای دستکاری کردن در لایه‌های اپتیکی و محاسبه‌ی داده‌های طیفی برای عناصر اپتیکی مختلف می‌باشد. این برنامه به کاربرهم اجازه ترکیب لایه‌های نورگذر مانند شیشه‌های دو جداره و هم عناصر اپتیکی مانند انواع فیلم‌ها، لمینت‌ها و لایه‌های فرعی را می‌دهد.
برنامه‌ی کامپیوتری اپتیکس برای کار با داده‌های اپتیکی شیشه‌ها و لایه‌هایی که بر روی شیشه‌ها اعمال می‌شوند طراحی شده است. یکپارچه بودن این برنامه با پایگاه داده بین‌المللی نورگذرها (IGDB)، ساخت لایه‌های متعدد شیشه و محاسبه‌ی ویژگی‌های اپتیکی آنها را آسان می‌نماید. این برنامه ضریب عبور و بازتاب را به عنوان تابعی از طول موج نور در نظر می‌گیرد. این موضوع، امکان محاسبه‌ی داده‌های یکپارچه‌ای مانند ضریب عبور نور مرئی را بر اساس گستره‌ای از استانداردها فراهم می‌کند.
بروزرسانی‌های برنامه:
از آنجایی که قرار است این برنامه با نسخه‌های بعدی ویندو (Window) ترکیب شود، در حال حاضر تحت هیچگونه توسعه‌ای قرار ندارد. نسخه‌ی 6 این برنامه احتمالا آخرین نسخه مستقل این برنامه خواهد بود.
ویژگی‌های برنامه:
ویژگی‌های اصلی این برنامه به قرار زیر می‌باشند:
• ایجاد نورگذرهای تک لایه با استفاده از داده‌های جزئیِ لایه‌های فرعی مختلف، فیلم‌ها و لمینت‌ها به منظور ایجاد انواع محصولات موجود.
• ایجاد سیستم‌های نورگذر متشکل از لایه‌های متعدد و محاسبهِ مقادیر طیفی آنها برای ترکیبی از سیستم‌ها.
• محاسبه مقادیر یکپارچه‌ای از داده‌های طیفی مانند شاخص‌های رنگ‌، ویژگی‌های خورشیدی و مرئی و قابلیت انتشار.
توانایی‌های برنامه:
•وارد کردن فایل‌های متنی با داده‌های طیفی مطابق با فرمت‌های IGDB.
•واسازی و نو ساختن لمینت‌ها و فیلم‌ها بر روی لایه‌های فرعی متعدد.
•استخراج داده‌های ساخته شده در پایگاه داده‌ی کاربر برای استفاده در نرم‌افزار ویندو.
خروجی‌های نرم‌افزار:
•ویژگی‌های خورشیدی و مربوط به نور روز مانند Tvis, Tsol, Rvis, Rsol و قابلیت انتشار.
•مقادیر میزان محافظت و تخریب توسط نور فرابنفش مانند Tuv, SPF, TDW.
•مختصات‌های رنگی مانند Lab، Luv، Tristimulus، تایع هانتر و شاخص نمود رنگ بر اساس استاندارد EN410.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.