موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

مشکل در تعریف متغیرها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1438  

تعیین تعداد مناسب برای نسلها و جمعیت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1473  

ارور ورژن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1331  

آیا بهینه سازی سی اف دی با جی پلاس امکان پذیر است؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 973  

نرم افزار مناسب جهت سنجش بهینه سازی انرژی در ساختمان ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1363  

تغییر نوع پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1288  

بهینه سازی آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1270  

پایتون

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1229  

عدم دریافت خروجی برای مطالعه پارامتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 872  

همخوانی آخرین ورژن jeplus و energyplus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 371  

تفاوت ورژن جی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 278  

Jeplus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 207  

RVI error.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 162  

عدم نماش ریزالت در بهینه اسزی پارامتریک توسطJEPlus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 40