موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

ladybugDaysim.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 729  

occupancy files

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 613  

بهینه سازی خطی در هانی یی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1504  

ران سالانه CDA , UDI,....

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1596  

نورپردازی مصنوعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1405  

تعریف شیشه و skylight based on ratio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1418  

خطا در ران هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1381  

ران هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1461  

خروجی udi هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1275  

خروجی PIT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1319  

روشنايي روزانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1339  

خروجی cumulative value در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1370  

مشکل لوکس در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1691  

شبیه‌سازی انرژی با هانی‌بی پلاس در محیط لینوکس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1066  

error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 557  

محاصبه شاخص ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1632  

ارور empty file در خروجی آنالیز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1560  

تولید فایل زمانبندی نور با هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1025  

مشکل در simulation UDI در ساعت 12

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1369  

خطای fatal error در energy plus simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1853  

ارور خیرگی در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1339  

ASE شاخص نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1695  

DF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 588  

شاخص ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1362  

شاخص های ارزیابی خیرگی و روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1625  

ارور هنگام باز شدن فایل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1394  

بهینه سازی خطی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1321  

محاسبه sDA

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 15  
تعداد بازدید ها: 1380  

با سلام . موقع ران گرفتن انرژی این ارورها رو میاره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 918  

نتایج غیر معقول

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1503  

ارور در آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1200  

متریال BSDF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1243  

نصب هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1167  

محاسبه diffuse Transmission

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1192  

additional Radiance File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 489  

در نظر گرفتن درختان در آنالیز نور سالانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1047  

ارور در محاسبات خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1206  

light schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 337  

ارور imageless glare recipe

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 540  

مدلسازی هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 493  

محاسبه ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 352  

directNormal/diffuseHorixental Illuminance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 192  

چگونه روشنایی شهری سبب جذب گردشگر می شود ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 161  

خطای نصب پلاگین هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 102