با تیم ما آشنا شوید

سید نوید احمدی

سید نوید احمدی

شبیه سازی نور و انرژی

دانشجوی ارشد انرژی و معماری دانشگاه تهران ، نماینده‌ی تیم گروه آپ گرین گرید در شرکت آتیه نما بنا سازان در زمینه‌ی نور و انرژی.