نسرین میرزا زاده

طراحی اقلیمی و شبیه سازی سیستم های فتولتائیک

نسرين ميرزازاده اصل فارغ التحصيل ١٣٩٥ در رشته معماري از دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس، به دليل انتخاب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد در حوزه ساختمان هاي صفر انرژي ، به گرايش انرژي در معماري علاقه مند شده و بطور تخصصي در اين زمينه مشغول به فعاليت مي باشد.
با انجام تحقيقات گسترده در زمينه ساختمانهاي انرژي با مصرف كم و امكان سنجي حصول اين ساختمانها با استفاده از نرم افزارهاي مرتبط با مصرف و توليد انرژي ،همانند DesignBuilder و PVsist
تمركز اصلي خود را بر دو پايه اصلي ، طراحي غيرفعال به عنوان پيش شرط اساسي رسيدن به اين ساختمان ها و توليد انرژيهاي نو ، با كمك نرم افزارها معطوف داشته است.


  دانلود رزومه