حسین عباسی

مشاور و مدرس استاندارد لید

محمدحسین عباسی، مدیر گواهینامه های ساختمان های سبز و تحلیل گر عملکرد ساختمان ها در شرکت WSP آمریکاست. او در سال 2016 از انستیتو تکنولوژی در رشته معماری فارغ التحصیل شد و به عضویت انجمن معماران آمریکا در آمد. تخصص وی در مدیریت کسب گواهینامه های ساختمان سبز از جمله LEED,WELL و Passive House می باشد. علاوه بر این انجام انرژی مدل ساختمان بر اساس استانداردهای اشری و IECC برای تامین الزامات LEED دیگر بخش کاری وی را شامل می شود.

  دانلود رزومه