مسعود ولی نژاد شوبی

مخترع و طراح

کارشناسی ارشد مهندسش معماری | دانشجو دکترا دانشگاه کنکوردیا کانادا

تخصص:
مشاور سیستم های نوین، بهینه سازی مصرف انرژی و مشاور ثبت ایده و اختراع در ایران و آمریکا


  دانلود رزومه