U P G R E E N G R A D E

دوره های آنلاین (وبینار)

دوره آموزشی مدل سازی پارامتریک با پلاگیــن گرس هاپِر

جلسه اول

• معرفی نرم افزار راینو و مبانی Nurbs

• معرفی تنظیمات پیش فرض نرم افزار راینو

• منحنی های nurbs و bezier

• معرفی صفحات nurbs و mesh در راینو و شیوه های ترسیمی آنها

• معرفی برخی از قابلیت های mesh و کاربرد آن در محیط گرس هاپر

• اصول کلی مدل سازی در راینو

و ...
قیمت این دوره: 300,000  تومان
مدرس دوره: هومن پرهیزکار
مدت زمان آموزش: 16 ساعت
سطح دوره:
درباره مدرس: کارشناس ارشد دانشکده معماری تهران
تعداد دوره برگزار شده: 1
تعداد بازدید: 837
سرفصل های این دوره:
 • جلسه اول
 • • معرفی نرم افزار راینو و مبانی Nurbs
 • • معرفی تنظیمات پیش فرض نرم افزار راینو
 • • منحنی های nurbs و bezier
 • • معرفی صفحات nurbs و mesh در راینو و شیوه های ترسیمی آنها
 • • معرفی برخی از قابلیت های mesh و کاربرد آن در محیط گرس هاپر
 • • اصول کلی مدل سازی در راینو
 • • مدل سازی Expo 2015 japan
 • • مدل سازی پروژه Absolute tower
 • جلسه دوم
 • • معرفی Brick design و کاربردهای آن
 • • مدل سازی برج turning torso
 • • انواع ویرایش سطوح به همراه کاربردهای آن ها
 • • معرفی پلاگین Visual arc
 • • معرفی محیط کار Grasshopper
 • • معرفی کلی نوار ابزار گرس هاپر
 • • ترسیم نقطه، خط، Curve، polyline
 • • ترسیم انواع صفحه در گرس هاپر
 • • مدل سازی احجام در گزس هاپر
 • • معرفی صفحات ترسیمی در گرس هاپر
 • • معرفی Series
 • • معرفی Domain و مدلینگ یک مثال
 • • مدلینگ برج Absolute tower در گرس هاپر
 • جلسه سوم
 • • معرفی پلاگین Lunchbox
 • • تعریف انواع پنل ها
 • • مثال های مربوط به کاربری پلاگین Lunchbox
 • • معرفی ابزار Morgh
 • • انواع دستورات چرخش و Move در گرس هاپر
 • • معرفی Explode ، List item ها
 • • حل یک مثال ساختمان بلند توسط move و rotate
 • • معرفی گروه بندی ها توسط مدل سازی یک برج دوار به ضخامت های مختلف در ارتفاع خود
 • جلسه چهارم
 • • ادامه و تکمیل مثال برج چرخان، مدلینگ پوسته نما و سازه
 • • معرفی Poly-surface و مدلینگ یک برج متناسب با ان
 • • روش های tag گذاری و اعمال آن بر مثال قبلی
 • • Remap کردن در گرس هاپر
 • • Section زدن احجام در راینو و گرس هاپر
 • • معرفی مبانی جذب و نقطه ی جذب
 • • حل مثال نقطه جذب
 • • معرفی منحنی جذب و مدلینگ یک مثال
 • • معرفی صفحه ی جذب و حل مثال متناسب با ان
 • • نحوه کار با تصویر در محیط گرس هاپر
 • • استفاده از تصویر به عنوان عامل جذب
 • • رنگ گذاری بر احجام
 • • معرفی انواع کیت گرس هاپر و اتصال finger sense به گرس هاپر
 • جلسه پنجم
 • • روش ترسیم خرپا
 • • معرفی پلاگین millipede
 • • انواع تکیه گاه های millipede
 • • معرفی اعضا
 • • ترسیم خرپای معرفی شده در محیط millipede
 • • تحلیل سازه ای خرپا توسط millipede
 • • معرفی روش بهینه سازی
 • • بهینه سازی خرپای تحلیل شده در millipede
 • • مدلینگ سازه فضاکار
 • • معرفی پوسته های ریاضی lunchbox
 • • معرفی پلاگین mesh +
 • • مدل سازی یک مثال با پلاگین mesh +
 • • مدل سازی نمونه طرح معماری اسلیمی توسط ابزارهای پیشرفته گروه بندی
 • جلسه ششم
 • • معرفی T-spline
 • • مدلینگ یک مثال توسط دستور bridge
 • • معرفی دستور orient
 • • معرفی مفهوم curve seam
 • • حل مثال های مربوط با دستور orient
 • • معرفی k3dsurf و ویرایش احجام در راینو و گرس هاپر
 • • معرفی quelea و یافت زبان ریاضی
 • • معادله نویسی در گرس هاپر
 • • معرفی Metaball و مدلینگ یک مثال
 • جلسه هفتم
 • • معرفی Delaunay edge و هندسه¬ی voronoi
 • • نمونه مدل سازی توسط Voronoi
 • • معرفی پلاگین scan and slove و تحلیل درونی سازه توسط ان
 • • معرفی Exowireframe
 • • ساخت احجام ارگانیک توسط مش
 • • مدلینگ احجام توسط برش صفحه
 • جلسه هشتم
 • • معرفی نرم افزار کارامبا
 • • انواع تکیه گاه ها
 • • انواع بارهای وارده
 • • فرآیند تحلیل سازه


 • پیش نمایش ویدئو آموزشی:

  نظرات کاربران

  ارسال نظر شما