U P G R E E N G R A D E

دوره های آنلاین (وبینار)

دوره آموزشی مدلینگ با پلاگین داینامو در رویـــت

2 . 1. آشنایی با Dynamo

2 . 1 .1. Dynamo چیست؟

2 . 1 . 2 نحوه نصب و تفاوت نسخه ها

2 . 1 . 3 آشنایی با نوار ابزار و جستجو

3. ساختار یک Script

3 . 1. مقدمه

3 . 2. داده (Data)

و ...
قیمت این دوره: 350,000  تومان
مدرس دوره: سعید دهقانی
مدت زمان آموزش: 18 ساعت
سطح دوره:
درباره مدرس: کارشناس BIM از شرکت Stantec کانادا و مدیر عامل شرکت Sunco کانادا
تعداد دوره برگزار شده: 0
تعداد بازدید: 484
سرفصل های این دوره:
 • 2 . 1. آشنایی با Dynamo
 • 2 . 1 .1. Dynamo چیست؟
 • 2 . 1 . 2 نحوه نصب و تفاوت نسخه ها
 • 2 . 1 . 3 آشنایی با نوار ابزار و جستجو
 • 3. ساختار یک Script
 • 3 . 1. مقدمه
 • 3 . 2. داده (Data)
 • 3 . 3. مجموعه و زیر مجموعه (List & (Nested List
 • 3 . 3 . 1 . تعریف مجموعه
 • 3 . 3 . 2 تعریف عضو مجموعه و Index
 • 3 . 3 . 3 . استخراج اعضا
 • 3 . 3 . 4 . زیر مجموعه (Nested List)
 • 3 . 4. محاسبات ریاضی
 • 3 . 4 . 1 محاسبات ساده (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)
 • 3 . 4 . 2 . کوچکترا بزرگتر، کوچکتر مساوی، نامساوی
 • 3 . 4 . 3 . مثال پیچیده ریاضی
 • 3 . 5. منطق (Logic)
 • 3 . 5 . 1 . IF
 • 3 . 5 . 2 . عملگرهای منطقی (Boolean)
 • 3 . 5 . 3 . مثال کاربرد عملگر های منطقی
 • 3 . 6. رشته (String)
 • 3 . 6 . 1 ایجاد رشته .
 • 3 . 6 . 2 گرفتن اطلاعات (Query) .
 • 3 . 6 . 2 . 1 تفاوت میانString . Concat و Join String.
 • 3 . 7. رنگ (Color)
 • 3 . 7 . 1 . ساخت رنگ
 • 3 . 7 . 2 . ایجاد بازه ای از رنگ
 • 3 . 7 . 3 . استخراج خصوصیات رنگ
 • 4 فرم سازی (FORM)
 • 4مقدمه
 • 4 . 1. ایجاد نقطه
 • 4 . 1 . 1 . ایجاد نقطه با Point . ByCoordinates
 • 4 . 1 . 2. ایجاد نقطه ساده (Reference Point) بصورت مستقیم
 • 4 . 1 . 3. ایجاد نقطه ساده (Reference Point) بصورت غیر مستقیم
 • 4 . 1 . 4. کنترل نقاط توسط داینامو
 • مثال: ایجاد دایره توسط مجموعه نقاط
 • 4 . 2 . ایجاد منحنی (Curve)
 • 4 . 2 . 1. خط ساده (دایره، چند ضلعی، بیضی و ...)
 • 4 . 2 . 2. منحنی (Nurbs Curve)
 • 4 . 3 . ایجاد سطح (Surface)
 • 4 . 3 . 1. اجزای تشکیل دهنده صفحه
 • 4 . 3 . 1. 1. Surface Domain
 • 4 . 3 . 1. 2. Isocurve
 • 4 . 3 . 1. 3. صفحه عمود (Perpendicular Plane
 • 4 . 3 . 1 . 4. Normal Vector
 • 4 . 3 . 1 . 5. UV Coordinate
 • 4 . 3 . 2. صفحات انحنا دار (Nurbs Surface)
 • 4 . 3 . 3Polysurfaces
 • 4 . 3 . 4. مثال: گرفتن مشخصات صفحه
 • 4 . 3 . 5. دستورات ساخت سطح
 • Surface.ByLoft
 • Surface.ByLoft (GuideCurves)
 • Surface.ByPatch
 • Surface.BySweep
 • Surface.BySweep2Rails
 • SurfaceByRevolve


 • پیش نمایش ویدئو آموزشی:

  نظرات کاربران

  ارسال نظر شما