U P G R E E N G R A D E

بلاگ

کنترل‌ هوشمند روشنایی یا Lighting Control

کنترل‌ هوشمند روشنایی یا Lighting Control

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: نرم افزار دیزاین بیلدر   |   تاریخ انتشار: 1397/10/11

دیزاین بیلدر می‌تواند میزان سطح تابش در فضاهای داخلی را بر اساس میزان دریافت نور طبیعی روز از طریق بازشوها محاسبه کند، همچنین می توان سطح استاندارد روشنایی در هر فضا را تعریف نمود. با استفاده از کنترل هوشمند روشنایی قادر هستید میزان روشنایی مصنوعی هر لحظه را با توجه به دریافت نور روز کاهش داده و انرژی مصرفی روشنایی را کاهش دهید.