U P G R E E N G R A D E

بلاگ

مسیر خورشید Sun path

مسیر خورشید Sun path

نویسنده: hamed moslehi   |   دسته بندی: نرم افزار دیزاین بیلدر   |   تاریخ انتشار: 1397/10/11

ور خورشید،همیشه برای ایجاد روشنایی طبیعی در ساختمان لازم است. ولی از آنجا که این نور در نهایت به حرارت تبدیل می شود، میزان تابش مورد نیاز برای هر ساختمان باید با توجه به نوع آن و شرایط اقلیمی محل آن تعیین شود. به منظور بررسی نحوه سایه اندازی ساختمان های مجاور بر ساختمان مورد بررسی، از نمودار گردش خورشید استفاده می شود. در این قسمت شما قادر هستید نحوه سایه اندازی را در هر ساعت و هر روز تعریف کنید.