U P G R E E N G R A D E

بلاگ

فضاهای خورشیدی یا Sunspaces

فضاهای خورشیدی یا Sunspaces

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مبانی تحلیل انرژی ساختمان   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

نکات قابل توجه در طراحی فضاهای خورشیدی:
- در اقلیم های بسیار سرد، استفاده از شیشه های دوجداره در این فضاها اتلاف حرارت را از طریق رسانش کاهش می دهد.
- همانند دیوار ترومب، هرچه جداره های داخلی تیره تر باشند کارایی فضا برای جذب انرژی خورشیدی بیشتر خواهد بود.
- پنل های عایق شده، سایه بان ها و کرکره ها در طراحی فضای خورشیدی نسبت به دیوار ترومب مهمتر هستند چرا‌که این فضاهای خورشیدی در برخی موارد قابل استفاده برای کاربران می باشد.
- برای تمامی اقلیم ها به جزء اقلیم هایی با تابستان خنک، می توان بازشوهای مکانیزه شده در بالا و پایین فضا در نظر گرفت. که این راهکار اجازه می دهد در تابستان از گرم شدن بیش از اندازه فضا جلوگیری کند و به سیرکولیشن طبیعی هوا کمک کند.