آنالیز مصرف انرژی

با پلاگین هانی بی، طراح می تواند تمامی جزئیات ساختمانی را جهت آنالیز مصرف انرژی ساختمان، آسایش حرارتی، میزان روشنایی طبیعی و مصنوعی و حتی هزینه مصرفی یا کاسته شده بعد از اعمال اصول طراحی اقلیمی را قبل از اینکه پروژه ای به مرحله اجرا برسد، تحلیل کند.
همچنین به کمک دو پلاگین لیدی باگ و هانی بی، با وارد شدن به فازهای پیشرفته تر از جمله شبیه سازی میزان آب گرم مصرفی ساختمان، پنل های فتوولتایک، مکانیزم ژئوترمال و لوله های به کار رفته در داخل زمین، نماهای دو جداره، بادگیرها، سقف های سبز، مصالح و عایق های انعکاسی و خیلی از جزئیات پیشرفته دیگر را برای بالا بردن دقت کار می‌توان اعمال کرد.

آنالیز مصرف انرژی


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1