U P G R E E N G R A D E

بلاگ

طراحی پوسته (نما) هوشمند ساختمان

طراحی پوسته (نما) هوشمند ساختمان

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

پوسته ساختمان محل تعامل و تاثیر عوامل محیطی بر روی پارامترهای داخلی موثر بر آسایش حرارتی است. این عوامل محیطی موثر بر ساختمان، تابش خورشید و باد، رفتار دینامیک دارند به همین دلیل هوشمند بودن رفتار پوسته ساختمان به تناسب تغییر در عوامل محیطی کاملا منطقی است.

نمونه هایی از نوع برخورد با طراحی پوسته هوشمند ساختمان:
1. نمای متشکل از جلبک برای تولید انرژی
2. سایه بانهای باز و بسته شونده تحت تاثیر دما
3. نمای تصفیه کننده هوا
4. نمای باز و بسته شونده تحت تاثیر نور
5. نمای باز و بسته شونده تحت تاثیر دما و رطوبت داخل