شبیه سازی وضعیت آسمان

شبیه سازی وضعیت آسمان در زمان های مختلفی از سال که می تواند به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در موضوع آنالیز تابش و انرژی خورشیدی و یا آنالیز روشنایی روز تاثیرگذار باشد، یکی از قابلیتهای پلاگین لیدی باگ است.

شبیه سازی وضعیت آسمان


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1