پلاگین هانی بی

از دیگر پلاگین های انرژی گرس هاپر هانی بی (Honeybee) می باشد، که با اتصال به انرژی پلاس، رادیانس، دی سیم و اوپن استودیو، فضای قدرتمندی را در اختیار کاربر و طراح قرار می دهد.
هانی بی، پلاگینی است برای تحلیل روشنایی و نور روز، مدل سازی برای بهینه سازی مصرف انرژی، شبیه سازی حرارتی و بارهای ساختمان، برآورد هزینه ها، ایجاد دیتیل های اجرایی جداره ها، نوع سیستم مکانیکی، برنامه زمان بندی و نوع فعالیت و به طور کلی میتوان گفت این پلاگین در برگیرنده تمامی جزئیات برای شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان است.

پلاگین هانی بی


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1