پلاگین لیدی باگ

از جمله پلاگین های انرژی گرس هاپر می توان به لیدی باگ (Ladybug) اشاره کرد، که پلاگینی است برای آنالیز و تحلیل فرآیند طراحی اولیه از جمله اطلاعات آب و هوایی، سایه اندازی، میزان انرژی خورشیدی، پارامترهای آسایش حراراتی، نمودار سایکرومتریک، و کلیاتی که می تواند شما را در پروسه اول طراحی کمک کند شامل می باشد.

پلاگین لیدی باگ


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1