U P G R E E N G R A D E

بلاگ

جریان باد

جریان باد

نویسنده: Hnye Gholami   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 1397/10/1

باد به عنوان یکی دیگر از انرژی های تجدیدپذیر، با تامین تهویه طبیعی و خنک کردن ساختمان یا کاربر به دلیل تسریع بخشیدن به انتقال حرارت یا خشک کردن رطوبت موجود بر روی پوست ، تاثیر زیادی بر فراهم کردن شرایط آسایش دارد.
به طور کلی جریانات هوایی از نواحی با فشار زیاد به فشار کم در حال حرکت می باشد، که می توان بر اساس این قانون از آن برای تهویه طبیعی در داخل ساختمان با جهت گیری مناسب به صورت های مختلف استفاده نمود.
از دیگر مسائل قابل تامل سرعت باد است، که با افزایش ارتفاع از سطح دریا و نوع بافت زمینه (متراکم مانند شهر یا باز و پراکنده مانند روستا ) سرعت آن تغییر می یابد.