رطوبت هوا

رطوبت به اندازه دما برای تامین آسایش حرارتی ضروری است.
هوای گرم رطوبت را بیشتر از هوای سرد در خود نگه می دارد، و متغیری که برای هر فرد محسوس است، رطوبت نسبی یا Relative Humidty می باشد، به طوری که عموماً رطوبت نسبی بین 40% تا 55% ایده آل تلقی می شود. زیر 40% باعث خشکی هوا و بالای 55% باعث شرجی شدن هوا (جز در اقلیم سرد) می شود.

رطوبت هوا


نویسنده: Hnye Gholami
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/1